Δείτε εδώ σχετική ανακοίνωση της εταιρείας Sanofi, σε συνεργασία σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό οργανσιμό φαρμάκων και τις Φαρμακευτικές υπηρεσίες Κύπρου.