Διαφημιστική Ζώνη

iatrico 

Ενδοδοντολογία

Ενδοδοντία
Στο εσωτερικό των δοντιών υπάρχει μια κοιλότητα (πολφική κοιλότητα) μέσα στην οποία βρίσκεται ο πολφός (νεύρο) του δοντιού. Η κοιλότητα αυτή διακρίνεται σε μυλικό θάλαμο και ριζικούς σωλήνες. Ένα δόντι μπορεί να έχει ένα ή περισσότερους ριζικούς σωλήνες. Κατά την διαδικασία της ενδοδοντικής θεραπείας (απονεύρωσης), οι ριζικοί σωλήνες καθαρίζονται, διευρύνονται, απολυμαίνονται και εμφράσσονται με ένα υλικό που λέγεται γουταπέρκα.

Πότε ένα δόντι χρειάζεται ενδοδοντική θεραπεία;
Ο πολφός (νεύρο) του δοντιού, μπορεί να επηρεαστεί από κάποια αιτία, όπως βαθειά τερηδόνα, βαθύ σφράγισμα, ή τρόχισμα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ξεκινά μία φλεγμονή που λέγεται πολφίτιδα, η οποία συχνά συνοδεύεται από έντονη ευαισθησία στο κρύο και το γλυκό ερέθισμα. Σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται ενδοδοντική θεραπεία.

Τι θα συμβεί αν δε γίνει ενδοδοντική θεραπεία σε ένα δόντι του οποίου ο πολφός έχει φλεγμονή;
Αν δε γίνει ενδοδοντική θεραπεία, τότε ο πολφός νεκρώνεται και η πολφική κοιλότητα μολύνεται από μικρόβια, τα οποία σταδιακά δημιουργούν απόστημα στο οστό της γνάθου κάτω από τις ρίζες του δοντιού. Το απόστημα σε κάποιες περιπτώσεις εκδηλώνεται κλινικά με πόνο και πρήξιμο, ενώ άλλες φορές μπορεί να επεκταθεί στο οστό, χωρίς να δώσει οποιαδήποτε συμπτώματα. Σε κάθε περίπτωση, το δόντι χρειάζεται ενδοδοντική θεραπεία, προκειμένου να επουλωθεί η βλάβη που δημιουργήθηκε από το απόστημα.

Ένα δόντι με απόστημα θεραπεύεται με αντιβίωση;
Όχι. Η αντιβίωση απλά θα βοηθήσει να υποχωρήσουν τα έντονα συμπτώματα του αποστήματος. Για να θεραπευτεί οριστικά το απόστημα πρέπει να αφαιρεθεί το αίτο που το προκαλεί, δηλαδή το μολυσμένο περιεχόμενο της πολφικής κοιλότητας και των ριζικών σωλήνων. Χρειάζεται δηλαδή και πάλι ενδοδοντική θεραπεία. Η βλάβη που έχει δημιουργηθεί στο οστό της γνάθου, συνήθως αποκαθίσταται σταδιακά μέσα στον επόμενο χρόνο από την ενδοδοντική θεραπεία.

Είναι επώδυνη η διαδικασία της ενδοδοντικής θεραπείας;
Όχι. Η ενδοδοντική θεραπεία σήμερα γίνεται εντελώς ανώδυνα, με απλή  χορήγηση τοπικής αναισθησίας

Πώς γίνεται η ενδοδοντική θεραπεία;
Αφού γίνει ακτινογραφικός έλεγχος του δοντιού με μία μικρή τοπική ακτινογραφία και χορηγηθεί τοπική αναισθησία, στο δόντι τοποθετείται μία ελαστική μεμβράνη που λέγεται απομονωτήρας. Αυτό εξασφαλίζει ότι η όλη διαδικασία της θεραπείας θα γίνει σε άσηπτες συνθήκες, κάτι που είναι απόλυτα απαραίτητο για την επιτυχία της θεραπείας. Ακολούθως γίνεται διάνοιξη της πολφικής κοιλότητας, καθαρισμός , διεύρυνση και απολύμανση των ριζικών σωλήνων από τα υπολείματα του πολφού. Στο τέλος οι καθαρισμένοι ριζικοί σωλήνες εμφράσσονται με γουταπέρκα και το δόντι αποκαθίσταται με σφράγισμα ή με στεφάνη (κάλυμμα), αν είναι εξασθενημένο.

Σε πόσες επισκέψεις ολοκληρώνεται μια ενδοδοντική θεραπεία;
Η εποχή που μια ενδοδοντική θεραπεία σήμαινε πάρα πολλές επισκέψεις στον οδοντίατρο και συχνές «αλλαγές» ανήκει οριστικά στο παρελθόν. Συνήθως, μία, δύο ή τρεις επισκέψεις είναι αρκετές για να ολοκληρωθεί η ενδοδοντική θεραπεία.

Θα υπάρχει πόνος μεταξύ των επισκέψεων;
Πιθανόν να υπάρχει κάποιος πόνος, ο οποίος είναι από ελάχιστος μέχρι μέτριος και ελέγχεται πολύ εύκολα με απλά παυσίπονα. Σπάνια μπορεί να παρουσιαστεί μεταξύ των επισκέψεων δυνατός πόνος ή και πρήξιμο οπότε χρειάζονται ισχυρότερα παυσίπονα που θα σας χορηγήσει ο οδοντίατρος σας.

Θα αλλάξει χρώμα το δόντι μετά την ενδοδοντική θεραπεία;
Παλαιότερα είχε παρατηρηθεί αλλαγή του φυσιολογικού χρώματος των δοντιών μετά από ενδοδοντική θεραπεία. Σήμερα εφόσον γίνει σωστά η ενδοδοντική θεραπεία και χρησιμοποιηθούν τα κατάλληλα σύγχρονα υλικά, αλλαγή του χρώματος παρατηρείται πολύ σπάνια. Ακόμη όμως και να παρατηρηθεί αλλαγή στο χρώμα, μπορεί να γίνει εσωτερική λεύκανση στο δόντι, έτσι ώστε το χρώμα του να επανέλθει στο ίδιο με τα υπόλοιπα δόντια.

Πόσο χρόνο ζωής έχει ένα ενδοδοντικά θεραπευμένο δόντι;
Ένα σωστά θεραπευμένο δόντι, με τη σωστή αποκατάσταση έχει τις ίδιες πιθανότητες να διατηρηθεί στο στόμα όπως ένα οποιοδήποτε άλλο δόντι, με τη διαφορά ότι δεν έχει αίσθηση σε θερμικά ερεθίσματα.

Η ενδοδοντική θεραπεία θα έχει σίγουρη επιτυχία;
Δεν υπάρχει θεραπεία στην ιατρική και οδοντιατρική με ποσοστό επιτυχίας 100%. Έτσι και στην ενδοδοντική θεραπεία, όπου εμπλέκονται πολλοί παράγοντες, το ποσοστό επιτυχίας μπορεί να διαφοροποιείται. Με τις σύγχρονες γνώσεις και τεχνικές όμως το ποσοστό επιτυχίας της ενδοδοντικής θεραπείας ξεπερνά το 90%.

Υπάρχει περίπτωση ένα δόντι να χρειαστεί επανάληψη ενδοδοντικής θεραπείας;
Ναι. Αν για κάποιο λόγο, οι ριζικοί σωλήνες δεν καθαρίστηκαν σωστά ή μολύνθηκαν εκ των υστέρων. Σε τέτοια περίπτωση, αφαιρείται η έμφραξη της γουταπέρκας μέσα από τους ριζικούς σωλήνες, γίνεται ξανά καθαρισμός, απολύμανση και έμφραξη τους.

Υπάρχει περίπτωση, ένα δόντι με απόστημα να χρειαστεί χειρουργική αντιμετώπιση;
Ναί. Αν σε ένα δόντι γίνει καλή ενδοδοντική θεραπεία και παρόλα αυτά συνεχίζει να δημιουργείται απόστημα στο οστό της γνάθου, τότε αυτό αντιμετωπίζεται με μία μικροεπέμβαση που λέγεται ακρορριζεκτομή. Αυτό γίνεται με τοπική αναισθησία και συνήθως απαιτούνται 1-2 μέρες αποχή από εργασία.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Παγκύπριος Οδοντιατρικός Σύλλογος
 Tel. +357 22819819
Cyprus Dental Association
 
Γραφείο 205 - Block B
Engomi Business Center
Λεωφόρος 28ης Οκτωβρίου 1
Έγκωμη
2414 Λευκωσία
Κύπρος 
Fax. +357 22819815
Office 205 - Block B
Engomi Business Center
1, 28th, October Avenue
Engomi
2414 Nicosia
Cyprus   
 
info@dental.org.cy
    cda@cytanet.com.cy


 
Ακολουθήστε μας σε κοινωνικά δίκτυα: