Διαφημιστική Ζώνη

iatrico 

Προσθετική

Τι είναι Προσθετική
Η προσθετική είναι ο κλάδος της οδοντιατρικής ο οποίος ασχολείται με την αποκατάσταση των δοντιών.
Η προσθετική υποδιαιρείται σε:
 • Ακίνητη προσθετική
 • Κινητή προσθετική
 • Προσθετική επί εμφυτευμάτων
 • Γναθοπροσωπική προσθετική
 • Αισθητική προσθετική
 • Μπορεί επίσης  να ασχοληθεί με προβλήματα σύγκλεισης και ανωμαλίες της κροταφογναθικής άρθρωσης
Ακίνητη προσθετική:
Είναι ο κλάδος της προσθετικής που περιλαμβάνει την τοποθέτηση: 
 • α) Οδοντικής στεφάνης
 • β) Οδοντικής γέφυρας
 • γ) Ενδορριζικού άξονα
 • δ) Ενθέτων / επένθετων αποκαταστάσεων
Κινητή προσθετική:
Είναι ο κλάδος της προσθετικής που περιλαμβάνει την κατασκευή και τοποθέτηση: 
 • α) Ολικών & μερικών οδοντοστοιχιών
Προσθετική επί εμφυτευμάτων:
Είναι ο κλάδος της προσθετικής που ασχολείται με τοποθέτηση σε εμφύτευμα:
 • α) Στεφάνης
 • β) Γέφυρας
 • γ) Επένθετων οδοντοστοιχιών
Γναθοπροσωπική Προσθετική:
Είναι ο κλάδος της προσθετικής που περιλαμβάνει τη τοποθέτηση σε εμφυτεύματα: 
 • α) προσθετικών αποκαταστάσεων επί χειρουργικών ελλειμμάτων που προκύπτουν από την αφαίρεση κακοήθων όγκων.
Αισθητική προσθετική:
Είναι ο κλάδος της προσθετικής που περιλαμβάνει την τοποθέτηση: 
 • α) Ολοκεραμικών στεφανών
 • β)Όψεων (Veneers & Laminates)
Ακίνητη προσθετική:
 • Τι είναι οι οδοντικές στεφάνες;
  Η οδοντική στεφάνη είναι μια θήκη σε σχήμα δοντιού (κορώνα), η οποία εφαρμόζεται πάνω σε ένα τροχισμένο δόντι, το οποίο έχει καταστραφεί λόγω εκτεταμένης τερηδόνας και χρειάζεται να ενισχυθεί στις δυνάμεις της μάσησης, ή για να βελτιώσει αισθητικά την όψη ή το χρώμα του δοντιού. Ο ρόλος της στεφάνης είναι να προστατεύσει το δόντι από πιθανό τερηδονισμό ή κάταγμα και να βελτιώσει την αισθητική του εμφάνιση.
 • Ποια είναι τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή μιας στεφάνης;
  Η στεφάνη, κατασκευάζεται από διάφορα υλικά όπως κράματα μέταλλων, πορσελάνη, πορσελάνη επικολλημένη σε μέταλλο, κεραμικά υλικά κ.α..
 • Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται για την προπαρασκευή ενός δοντιού για να τοποθετηθεί σε αυτό στεφάνη;
  Δόντια που πρόκειται να αποκατασταθούν με στεφάνες δυνατό να χρειάζονται πριν από το τρόχισμα τους να απονευρωθούν, να σφραγιστούν ή να ανασυσταθούν, να ξανακτιστεί δηλαδή  το μεγαλύτερο μέρος της μύλης τους . Στη συνέχεια τροχίζονται (διαμορφώνονται), σε «κωνικό» σχήμα αφού προηγουμένως αναισθητοποιηθεί η περιοχή τοπικά. Μετά την ολοκλήρωση του τροχίσματος, το δόντι προστατεύεται με την τοποθέτηση προσωρινής στεφάνης. Στη συνέχεια, λαμβάνεται το αποτύπωμα του δοντιού το οποίο θα σταλεί στο εργαστήριο για να κατασκευασθεί η στεφάνη.
 • Ποιος είναι ο χρόνος ζωής μια στεφάνης ή μιας γέφυρας στο στόμα;
  Ο χρόνος ζωής μιας στεφάνης ή μιας γέφυρας στο στόμα εξαρτάται κατά βάση από τη στοματική υγιεινή και τις συνήθειες του ασθενή (βρουξισμός). Επιτυχημένη θεωρείται μια κατασκευή που παραμένει στο στόμα για τουλάχιστο  8 χρόνια.
 • Μπορεί μια στεφάνη να αποτύχει;
  Ναι!  Ένας από τους συνηθέστερους λόγους της αποτυχίας μιας στεφάνης, είναι ο τερηδονισμός του δοντιού πάνω στο οποίο είναι κολλημένη, σε τέτοιο σημείο (συνήθως στον αυχένα) και σε τέτοιο βαθμό, που να μην είναι πλέον δυνατή η στήριξη της. ¨Ένας άλλος λόγος είναι ο κακός σχεδιασμός και εφαρμογή της στεφάνης, ή ακόμη η εξάσκηση  παραλειτουργικών δυνάμεων στα δόντια, με κίνδυνο την αποτριβή ή την θραύση των υλικών της αποκατάστασης.
 • Τι είναι οι οδοντικές γέφυρες;
  Η γέφυρα είναι μια προσθετική εργασία, η οποία αντικαθιστά ένα ή περισσότερα ελλείποντα δόντια στο στόμα. Η γέφυρα στηρίζεται πάνω σε δύο ή περισσότερα δόντια στηρίγματα, τα οποία ενώνονται μεταξύ τους με τα γεφυρώματα. Για παράδειγμα στις περιπτώσεις όπου λείπει ένα δόντι, αναγκαστικά θα χρησιμοποιήσουμε ως στηρίγματα τα διπλανά από τον κενό χώρο δόντια. Δηλαδή, δύο στεφάνες εκατέρωθεν του κενού χώρου οι οποίες θα εξυπηρετήσουν τη στήριξη και ένα γεφύρωμα το οποίο αναπληρώνει τον κενό χώρο πάνω από την περιοχή του ελλείποντος δοντιού. Με άλλα λόγια για να αντικαταστήσουμε τον κενό χώρο από την έλλειψη ενός δοντιού, τοποθετούμε μια γέφυρα τριών τεμαχίων που αποτελείται από δύο στεφάνες και ένα γεφύρωμα.
 • Μπορεί μια γέφυρα να αποτύχει;
  Ναι!  Όπως και στις στεφάνες έτσι και στις γέφυρες ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις
 • Πώς πρέπει να καθαρίζονται οι γέφυρες;
  Καλή στοματική υγιεινή σε καθημερινή βάση και μετά από κάθε γεύμα. Οι τροφές έχουν την τάση να παγιδεύονται μεταξύ των δοντιών και κάτω από τα γεφυρώματα. Σε περιπτώσεις όπου οι γέφυρες δεν σχεδιάζονται σωστά, ώστε να αυτοκαθαρίζεται η περιοχή, ο καθαρισμός γίνεται πιο δύσκολος, με αποτέλεσμα την συσσώρευση τροφών και την δημιουργία ουλίτιδας ή περιοδοντίτιδας. Υπάρχουν ειδικά βοηθήματα όπως βουρτσάκια, ειδικό νήμα κλπ, για τον επιμελή καθαρισμό κάτω από τις γέφυρες, τα οποία σας υποδεικνύει ο οδοντίατρος σας, μαζί με τις οδηγίες στοματικής υγιεινής.
 • Τι είναι οι ενδοδοντικοί άξονες;
  Ο άξονας είναι μια προσθετική εργασία, ο οποίος τοποθετείται μόνο σε ενδοδοντικά θεραπευμένα (απονευρωμένα) δόντια, που μας επιτρέπει να αναπληρώσουμε την χαμένη ουσία της μύλης του δοντιού, λόγω εκτεταμένης απώλειας οδοντικής ουσίας.
 • Ποια είναι η διαδικασία τοποθέτησης του άξονα;
  Οι άξονες στηρίζονται στον σωλήνα της ρίζας του δοντιού μέσα από τον οποίο διέρχεται το «νεύρο». Για τον λόγο αυτό πριν τοποθετηθεί ο άξονας, το δόντι πρέπει πρώτα να απονευρωθεί. Στην συνέχεια ο σωλήνας του δοντιού αποτυπώνεται και βάσει αυτού κατασκευάζεται στο εργαστήριο, ένας χυτός μεταλλικός άξονας. Στο εμπόριο κυκλοφορούν και  προκατασκευασμένοι άξονες. Ανεξάρτητα από την επιλογή του άξονα που θα χρησιμοποιηθεί,  συγκολλάται στο δόντι  με ειδική κονία.
 • Από τι υλικά κατασκευάζεται ο άξονας;
  Υπάρχουν δύο ειδών άξονες: οι προκατασκευασμένοι και οι χυτοί. Οι χυτοί κατασκευάζονται από ειδικά κράματα μετάλλων οδοντιατρικής χρήσης. Οι προκατασκευασμένοι είναι συνήθως κατασκευασμένοι από διάφορα μέταλλα, αλλά και από άλλα υλικά όπως τα ανθρακονήματα, υαλονήματα κ.α..
Κινητή προσθετική:

Τι είναι ολικές οδοντοστοιχίες;
Οι ολικές οδοντοστοιχίες, είναι κινητές προσθετικές εργασίες, που κατασκευάζονται για ασθενείς οι οποίοι έχουν χάσει όλα τους τα φυσικά δόντια, στη μια ή και στις δύο γνάθους, και τις χρησιμοποιούν σαν υποκατάστατο για μπορούν να μασούν τις τροφές, να αρθρώνουν λέξεις, αλλά και για αισθητικούς σκοπούς. Αποτελούνται από μια ακρυλική βάση (που προσομοιάζει με ούλα) και από τα ακρυλικά ή πορσελάνινα δόντια, τα οποία είναι τοποθετημένα πάνω σε αυτή τη βάση.
Η κατασκευή μιας ολικής οδοντοστοιχίας, είναι αποκλειστική ευθύνη του οδοντιάτρου και απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις που μόνο αυτός διαθέτει. Το εργαστηριακό μέρος της κατασκευής της οδοντοστοιχίας, διεκπεραιώνεται από τον οδοντοτεχνίτη, ο οποίος ακολουθεί πιστά τις οδηγίες που του δίνει ο οδοντίατρος. Οι οδοντοτεχνίτες δεν διαθέτουν την απαιτούμενη εκπαίδευση, κλινική εμπειρία, τις ιατρικές γνώσεις,  αλλά ούτε και το νόμιμο δικαίωμα, να φέρουν σε πέρας την κλινική διαδικασία της κατασκευής μιας ολικής οδοντοστοιχίας.

Πως αισθάνεται στο στόμα ο ασθενής τις ολικές οδοντοστοιχίες;
Οι καινούργιες οδοντοστοιχίες θα είναι άβολες στο στόμα για μερικές μέρες, ίσως και εβδομάδες, μέχρι που ο ασθενής να τις συνηθίσει. Μερικοί ασθενείς, ίσως να τις νοιώθουν χαλαρές έως ότου οι μύες του προσώπου και της γλώσσας μάθουν να τις συγκρατούν στην θέση τους. Τις περισσότερες φορές οι οδοντοστοιχίες τραυματίζουν τα ούλα προκαλώντας κάποιο μικρό ερεθισμό ή πόνο . Τότε ο ασθενής θα πρέπει να επισκεφθεί τον οδοντίατρο του, για να ρυθμίσει την εφαρμογή των οδοντοστοιχιών στους γύρω ιστούς και να ανακουφίσει το σημείο της πληγής ή του πόνου.

Πρέπει να αποφεύγονται κάποια φαγητά με τις ολικές οδοντοστοιχίες;
Οι περιορισμοί φαγητών για όσους φέρουν ολικές οδοντοστοιχίες είναι ελάχιστοι.
Για παράδειγμα, ας αποφεύγουν να δαγκώνουν φρούτα ή τροφές με τα δόντια, αλλά καλύτερα να  κόβουν την τροφή με μαχαίρι, σε μικρές λεπτές φέτες και μετά να γίνεται η μάσηση με μικρές αργές κινήσεις . Το ίδιο ισχύει και για όλα τα σκληρά φαγητά, όπως κουλούρια, παξιμάδια, κρούστες ψωμιών ή μεγάλα σάντουιτς. Η ικανότητα της μάσησης  σε ασθενείς με οδοντοστοιχίες,  περιορίζεται μόνο από την σταθερότητα των οδοντοστοιχιών. Αν υπάρχουν απορροφημένες φατνιακές αποφύσεις (οστό των γνάθων), οι οδοντοστοιχίες είναι παλιές και φθαρμένες, ή το στόμα είναι για κάποιους λόγους στεγνό (ξηροστομία), τότε μειώνεται η σταθερότητα και  συγκράτηση των οδοντοστοιχιών, με αποτέλεσμα την δυσκολία στη μάσηση των τροφών.

Είναι απαραίτητο να βάζω συγκολλητική ουσία (γόμα) όταν φορώ οδοντοστοιχίες;
Οι οδοντοστοιχίες που κατασκευάζονται σήμερα, είναι αναβαθμισμένες τόσο σε υλικά, όσο και σε τεχνικές κατασκευής, που επιτρέπουν την καλύτερη προσαρμογή τους με τους ιστούς του στόματος. Κατά συνέπεια οι οδοντοστοιχίες που είναι καλά προσαρμοσμένες, δεν απαιτούν την χρήση συγκολλητικών μέσων για να τις σταθεροποιήσουν. Παρόλα ταύτα θα ήταν καλό κατά την περίοδο προσαρμογής των οδοντοστοιχιών, να δοκιμάζεται η χρήση των συγκολλητικών μέσων. Ασθενείς οι οποίοι έχουν παλιές οδοντοστοιχίες που χρειάζονται ρύθμιση και δεν επισκέπτονται τον οδοντίατρο τους, συχνά καταφεύγουν στη χρήση συγκολλητικών μέσων. Η χαλαρή οδοντοστοιχία είναι ένδειξη ότι δεν είναι καλά προσαρμοσμένη στο στόμα. Όταν κάποιος φορέσει για πρώτη φορά ολικές οδοντοστοιχίες, θα προσέξει ότι μετακινούνται από την θέση τους όταν ο ασθενής ξεσπά σε γέλιο, χαμογελά ή βήχει, γεγονός το οποίο συμβαίνει λόγω της εισχώρησης αέρα κάτω από την βάση της οδοντοστοιχίας. Όσο περισσότερο φοράτε τις οδοντοστοιχίες σας, τόσο καλύτερα θα είσαστε σε θέση να ελέγχετε τις κινήσεις τους, στις περιπτώσεις αυτές.
Εάν όμως οι οδοντοστοιχίες σας, δεν συγκρατούνται στη θέση τους για οποιοδήποτε λόγο και δεν επιθυμείτε να τις συγκρατείτε στη θέση τους με συγκολλητική ουσία, ο οδοντίατρος σας δυνατό να σας συστήσει την τοποθέτηση εμφυτευμάτων. Τα εμφυτεύματα τοποθετούνται μέσα στο κόκαλο των γνάθων και σκοπός τους είναι να συγκρατούν στη θέση τους, τις κατά τα άλλα «προβληματικές» οδοντοστοιχίες με συνδέσμους.

Πόσο γρήγορα μπορώ να συνηθίσω τις οδοντοστοιχίες μου;
Το πρώτο που απαιτείται, είναι να συνηθίσει ο ασθενής στην ιδέα ότι από εδώ και πέρα θα φορά ολικές οδοντοστοιχίες. Τις πρώτες μέρες θα αισθάνεται άβολα, αλλά με την πάροδο του χρόνου θα προσαρμόζεται όλο και περισσότερο. Για να το πετύχει αυτό, θα πρέπει να μάθει να τις χρησιμοποιεί, με τον τρόπο που τον έχει καθοδηγήσει ο οδοντίατρος του. Τυχόν δυσκολίες ή μικροτραυματισμοί, δεν θα πρέπει να τον αποθαρρύνουν, αλλά να τον πεισμώσουν να πετύχει τον στόχο του. Επομένως θα πρέπει στα αρχικά στάδια να βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τον γιατρό του, ο οποίος είναι ο μόνος κατάλληλος που μπορεί να τον βοηθήσει να ξεπεράσει τα προβλήματα του. Το πόσο γρήγορα συνηθίζει κάποιος τις καινούριες, εξαρτάται από την προηγούμενη εμπειρία του ασθενούς με οδοντοστοιχίες, από την ηλικία του, από το πόσο απορροφημένα είναι τα ούλα του, καθώς και από την κατάσταση της γενικής του υγείας. 

Τι πρέπει να γνωρίζει ο ασθενής στον οποίο θα τοποθετηθούν για πρώτη φορά ολικές οδοντοστοιχίες στο στόμα;

Μπορεί να έχει:
 • Δυσκολίες στην ομιλία
 • Τραυματισμός από την οδοντοστοιχία
 • Δυσκολίες στη μάσηση
Θα πρέπει επίσης να γνωρίζει:
 • ότι θα καθαρίζει τις  οδοντοστοιχίες μετά από κάθε γεύμα
 • ότι θα πρέπει να τις αφαιρεί κάθε βράδυ προτού πάει για ύπνο
Τι είναι η άμεση οδοντοστοιχία;
Η άμεση οδοντοστοιχία είναι μία οδοντοστοιχία (μερική ή ολική), η οποία κατασκευάζεται πριν από την εξαγωγή των φυσικών δοντιών και τοποθετείται στο στόμα αμέσως μετά την εξαγωγή τους. Τα δόντια που συνήθως πρόκειται να εξαχθούν, είναι δόντια με μεγάλη κινητικότητα, ή  πολύ τερηδονισμένα δόντια που δεν μπορούν να διατηρηθούν πλέον στο στόμα. Το πλεονέκτημα της άμεσης οδοντοστοιχίας, είναι ότι οι ασθενείς δε μένουν χωρίς δόντια κατά το διάστημα κατασκευής της. Το μειονέκτημα είναι ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα χρειάζεται αναγόμωση (αναπροσαρμογή- γέμισμα της βάσης της οδοντοστοιχίας).

Τι είναι η επένθετη οδοντοστοιχία;
Η επένθετη οδοντοστοιχία, είναι στην ουσία μια συνηθισμένη οδοντοστοιχία, η οποία όμως στηρίζεται και συγκρατείται πάνω σε φυσικά δόντια ή σε εμφυτεύματα με την χρήση ειδικών συνδέσμων ακριβείας. Η επένθετη οδοντοστοιχία που στηρίζεται πάνω σε εμφυτεύματα, επιλέγεται τις περισσότερες φορές για σκοπούς συγκράτησης, αλλά και για οικονομικούς κυρίως λόγους, σε περιπτώσεις που ο ασθενής απορρίπτει την λύση της ολικής αποκατάστασης με γέφυρες επί εμφυτευμάτων. Η επένθετη οδοντοστοιχία μπορεί να  εφαρμοστεί  και στις δύο γνάθους.

Τι είναι η μερική οδοντοστοιχία;
Η μερική οδοντοστοιχία είναι μια κινητή προσθετική εργασία, που κατασκευάζεται σε ασθενείς οι οποίοι έχουν χάσει κάποια  από τα δόντια τους στη μια ή και στις δύο γνάθους. Αποτελείται από μια ακρυλική ή μεταλλική βάση, πάνω στην οποία είναι τοποθετημένα ακρυλικά ή πορσελάνινα δόντια και συγκρατείται στα εναπομείναντα δόντια του ασθενούς. Χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που για διάφορους λόγους δεν μπορεί να κατασκευαστεί ακίνητη προσθετική εργασία (γέφυρα), ή σαν εναλλακτική λύση αντί μιας ακίνητης προσθετικής εργασίας, για οικονομικούς κυρίως λόγους.

Προσθετική επί εμφυτευμάτων:
Τι είναι τα εμφύτευματα;

Τα εμφυτεύματα είναι τεχνητά υποκατάστατα της ρίζας του δοντιού τα οποία τοποθετούνται στην γνάθο μέσω μιας μικρής επέμβασης, και αποτελούν βάση για την στήριξη είτε μονήρων δοντιών, είτε γεφυρών, είτε οδοντοστοιχιών. Το σχήμα τους είναι συνήθως κυλινδρικό με σπείρωμα, μοιάζουν δηλαδή με βίδα. Είναι κατασκευασμένα από καθαρό τιτάνιο υψηλής ποιότητας ή κράμα τιτανίου με άλλα μέταλλα που αυξάνουν την αντοχή τους. Είναι απόλυτα βιοσυμβατά με τους ιστούς του οργανισμού.

Ποια τα πλεονεκτήματα των εμφυτευμάτων;
Τα εμφυτεύματα αποτελούν στην εποχή μας ίσως την καλύτερη επιλογή στην αποκατάσταση των ελλειπόντων δοντιών
 • Έχουν καλά αισθητικά αποτελέσματα
 • Μοιάζουν πολύ με τα φυσικά δόντια
 • Έχουν μεγάλη σταθερότητα και αντοχή
 • Διατηρούν την ακεραιότητα και το ύψος του φατνιακού οστού
 • Διατηρούν τη μασητική ικανότητα σε πολύ ψηλά επίπεδα
 • Επιδέχονται όλες τις προσθετικές εργασίες όπως είναι οι στεφάνες, γέφυρες, μερικές και ολικές οδοντοστοιχίες.
Ποια τα πλεονεκτήματα του εμφυτεύματος σε σχέση με τις κλασσικές μεθόδους αποκατάστασης των κενών χώρων ;
Σε περίπτωση απώλειας ενός δοντιού η αποκατάσταση του με την τοποθέτηση ενός εμφυτεύματος πλεονεκτεί στο ότι:
 • Δεν υπάρχει η ανάγκη τροχισμού των παρακειμένων δοντιών πάνω στα οποία θα στηριζόταν η γέφυρα. Ως στήριγμα, θα χρησιμοποιηθεί το εμφύτευμα.
 • Τα δόντια που χρησιμοποιούνται σαν στήριγμα σε μια γέφυρα, με την πάροδο του χρόνου παύουν να καλύπτονται από την τελευταία λόγω της επερχόμενης υφίζησης των ούλων, το δε φατνιακό οστό  που βρίσκεται κάτω από την γέφυρα απορροφάται, δημιουργώντας έτσι την ανάγκη αντικατάστασης της γέφυρας, λόγω της έκθεσης των τροχισμένων δοντιών σε μικροβιακούς παράγοντες και του αισθητικού προβλήματος που δημιουργείται. Το εμφύτευμα αποφεύγοντας τον τροχισμό των δοντιών και διατηρώντας την ακεραιότητα του φατνιακού οστού, αποφεύγει την ανάγκη αντικατάστασης της προσθετικής εργασίας, αποδίδοντας παράλληλα ένα αισθητικά καλύτερο αποτέλεσμα .  
Αισθητική προσθετική
Ολοκεραμικές στεφάνες
 • Τι είναι οι ολοκεραμικές στεφάνες;
  Οι ολοκεραμικές στεφάνες είναι θήκες (καπάκια ή κορώνες) σε σχήμα δοντιού οι οποίες εφαρμόζονται πάνω σε τροχισμένα δόντια τα οποία χρειάζονται να ενισχυθούν στις δυνάμεις της μάσησης λόγω εκτεταμένης τερηδόνας ή για να βελτιώσουν αισθητικά την όψη ή το χρώμα του δοντιού. Είναι κατασκευασμένες από κεραμικά υλικά και το πλεονέκτημα τους σε σχέση με τις μεταλλοκεραμικές στεφάνες είναι η βελτιωμένη απόδοση της αισθητικής τους εμφάνισης.
Όψεις  (Veneers και Laminates)
 • Τι είναι τα Βενίρ και τα Λάμινεϊτ;
  Οι όψεις (βενίρ και Λάμινεϊτ) όπως αλλιώς ονομάζονται  είναι λεπτά επιστρώματα υλικών αποκατάστασης «λεπτές φλούδες» που συγκολλούνται στην εξωτερική επιφάνεια των μπροστινών κυρίως δοντιών με σκοπό να βελτιώσουν την αισθητική ή να προστατεύσουν την καταστραμμένη επιφάνεια του δοντιού που δεν έχουν ανάγκη μεγάλης υποστήριξης της αντοχής τους. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων η εξωτερική επιφάνεια των δοντιών πρέπει να τροχιστεί πριν την κατασκευή της όψης έτσι ώστε αυτή να μπορεί να έχει το σωστό σχήμα. Η κατασκευή αυτή γενικά απαιτεί πολύ μικρή αφαίρεση οδοντικών ιστών. Τα δύο κύρια υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των βενίρ είναι οι ρητίνες και η πορσελάνη.
 • Ποιο το όφελος των Βενίρ και των Λάμινεϊτ;
  Έχουν την δυνατότητα  να διορθώνουν:
  • την θέση των δοντιών
  • τον συνωστισμό και τα διαστήματα μεταξύ των δοντιών
  • Τις ανωμαλίες στην επιφάνεια των δοντιών
  • Τις δυσχρωμίες των δοντιών
  • Την γραμμή των ούλων

Στοιχεία Επικοινωνίας

Παγκύπριος Οδοντιατρικός Σύλλογος
 Tel. +357 22819819
Cyprus Dental Association
 
Γραφείο 205 - Block B
Engomi Business Center
Λεωφόρος 28ης Οκτωβρίου 1
Έγκωμη
2414 Λευκωσία
Κύπρος 
Fax. +357 22819815
Office 205 - Block B
Engomi Business Center
1, 28th, October Avenue
Engomi
2414 Nicosia
Cyprus   
 
info@dental.org.cy
    cda@cytanet.com.cy


 
Ακολουθήστε μας σε κοινωνικά δίκτυα: